Probeer de Senifone 30 dagen uit! - Niet goed? Geld terug

Valuta

Taal

Terugbetalingsbeleid

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Uitzonderingen en Specifieke Voorwaarden voor Retournering:
Sommige producten zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden of uitzonderingen met betrekking tot het herroepingsrecht. Hieronder vallen:
- Opgeplakte screenprotectors: Vanwege hygiënische redenen en omdat het een gebruiksproduct is, kunnen opgeplakte screenprotectors niet worden geretourneerd of geruild. Zodra de screenprotector is opgeplakt, kunnen wij deze niet meer als nieuw verkopen.
- Telefoonhoesjes: Telefoonhoesjes kunnen alleen worden geretourneerd als ze onbeschadigd en schoon zijn. Hoesjes die sporen van gebruik vertonen, zoals vuil of krassen, komen niet in aanmerking voor retournering. Deze voorwaarden gelden ook binnen de standaard herroepingstermijn van 30 dagen.

Retourneren is gratis via PostNL als u gebruikmaakt van onze verzendservice. Uiteraard kunt u de producten ook via een andere vervoerder retourneren, of zelf versturen via PostNL zonder onze verzendservice, dan zijn de kosten wel voor u. Let er op dat er altijd een bestelnummer vermeld wordt.

Ons retouradres:
Rijder 1-B9, 1507 DP Zaandam

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.